Volg ons ook op:    

Missie & visie

Onze missie en visie hebben we samengevat op deze praatplaat:

SchoolmissieOp de Prins Bernhardschool leren we kinderen groeien

Op onze school leren we kinderen groeien. We richten ons op de brede ontwikkeling van de leerlingen. Daarvoor leren we ze niet alleen hun hoofd, maar ook hun hart en hun handen te gebruiken. Groei staat centraal in de breedste zin van de ontwikkeling: cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk en gericht creativiteitsontwikkeling en talenten. Dat doen we met kennisrijk onderwijs, maar we begeleiden kinderen ook om te ontdekken wie ze (willen) zijn. We leren kinderen om te groeien, zodat ze zelfbewust en zelfdenkend mee kunnen doen in de maatschappij en respectvol kunnen samenleven. We zijn een christelijke school: vanuit die basis begeleiden wij kinderen bij hun ontwikkeling. 


 

SchoolvisieZijn wie je bent, worden wie je wilt

Op onze school mag je zijn wie je bent en ontdekken wie je wilt zijn. Met oog, respect en begrip voor andere mensen en met zorg voor de wereld om ons heen. We leren kinderen om zich nu te redden in de maatschappij en bereiden hen voor op hun toekomst in de samenleving. Op onze school hebben we een positief mensbeeld: ieder mens is uniek en de moeite waard. We vinden het belangrijk dat kinderen op onze school met plezier naar school gaan en plezier beleven aan het leren. We vinden het belangrijk dat kinderen zich fijn en veilig voelen bij ons op school, dat is voorwaardelijk voor het samenleven en leren op school. We dragen bij aan de brede ontwikkeling van kinderen, gericht op hart, hoofd en handen. Waardoor zij zich zelfbewust de benodigde kennis en vaardigheden eigen kunnen maken. We richten ons niet alleen op het overdragen van feitelijke kennis, maar ook op het stimuleren van de vaardigheden waarmee kinderen het leren zelfstandig kunnen vergroten.

Onze kernwaarden
Deze kernwaarden horen bij onze missie en visie:
Je fijn en veilig voelen: We voelen ons allemaal fijn en veilig op school. Zo kan iedereen zich goed ontwikkelen en leven en werken we fijn samen.
Positief en met plezier: We kijken positief naar ieder mens, zo gaan we met elkaar om en zo praten we ook met elkaar (dit noemen we Kanjertaal). We maken ook veel plezier met elkaar: we zijn een vrolijke school!
Samen: Een school is eigenlijk een samenleving in het klein. Daarom leven en werken we echt samen op onze school. We leren kinderen dat iedereen er toe doet, we passen goed op elkaar en we bieden steun als dat nodig is. We betrekken ouders graag bij onze school, we gaan voor sterke verbindingen met elkaar.
Open en toegankelijk: We zijn een open en toegankelijke school. We laten aan kinderen en ouders merken dat we graag in gesprek gaan en voor elkaar willen zorgen.
Gericht op ontwikkeling: We willen kinderen leren groeien. We helpen ze ontdekken wie ze zijn en wie ze willen zijn. We leren ze hun hoofd, hart en handen te gebruiken voor het opdoen van kennis en vaardigheden, maar ook voor hun sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. Met ons onderwijs willen we kinderen grootbrengen tot zelfbewuste en zelfdenkende mensen. We leren kinderen om zich nu te redden in de maatschappij en bereiden hen voor op hun toekomst in de samenleving. Ons uitgangspunt is: elke dag een beetje beter.

Pedagogische visie: zo kijken wij naar kinderen
Met steun, aandacht en liefde helpen we kinderen zich breed te ontwikkelen. Erbij horen, verbonden zijn met anderen, maar ook zelf beslissingen maken en steeds meer zelf kunnen: dat willen we als mens allemaal. We hebben oog voor deze ontwikkeling bij ieder kind, we geven grenzen aan waar dat nodig is en staan naast ze terwijl ze de wereld leren kennen. Een veilige en noflike (Fries voor prettig/goed voelend) omgeving is voorwaardelijk. Een kind ontwikkelt zich bij ons op school breed. Vanuit hoofd: de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, waarmee het toegerust is voor de wereld van vandaag en morgen. Vanuit het hart: het ontwikkelen tot een sociaal en emotioneel vaardig mens. En vanuit de handen: kinderen leren zichzelf en de wereld kennen door middel van hun lichaam en geest, creativiteitsontwikkeling, maken en doen vinden we ook belangrijk in ons onderwijs. Kinderen grootbrengen tot zelfbewuste en zelfdenkende burgers, doen we door middel van ons onderwijs, waarbinnen burgerschap een belangrijke plek inneemt.

Visie op onderwijs: zo kijken wij naar onderwijs
Kwalificatie, socialisatie en subjectificatie: drie grote woorden, afkomstig van hoogleraar en onderwijspedagoog Dr. Gert Biesta.Wij zien deze begrippen als een opdracht voor ons onderwijs.

  • Kwalificatie: Om mee te kunnen doen in onze maatschappij heb je kennis, vaardigheden en competenties nodig.
  • Socialisatie: We horen bij elkaar en leven en werken samen. We helpen kinderen zich bewust te worden hoe belangrijk het is dat we allemaal vreedzaam mee mogen doen.
  • Subjectificatie: Wie ben ik, wat kan ik, wie wil ik zijn? We helpen leerlingen deze vragen te beantwoorden en hun plek en verantwoordelijkheden in de wereld te ontdekken.

Visie op leren: zo kijken wij naar leren
Individueel & sociaal:
We leren alleen én samen: individueel, in groepjes en klassikaal.
Hoge, positieve verwachtingen & verschillen: We nodigen kinderen uit het beste uit zichzelf te halen, met oog voor de verschillen tussen kinderen. We leren leerlingen ook om zichzelf verantwoordelijk te voelen voor hun ontwikkeling en zich bewust te worden van hun talenten.
Samen bouwen: Onze school is geen eiland: we zijn verbonden met de wereld om ons heen. Leren gebeurt ook in de echte wereld. We staan samen sterk en bouwen samen met kinderen en ouders aan een fijne gemeenschap, waar kinderen met plezier naartoe gaan.
Moeite doen: Leren mag ook lastig en moeilijk zijn. Door ergens moeite voor te doen, leren kinderen dat ze hiervan groeien. We begeleiden ze bij de vaardigheden die ze hiervoor nodig hebben.
Leerplan (curriculum): We gebruiken actuele lesmethodes voor de vakken rekenen, taal, (begrijpend) lezen, spelling, burgerschap, wereldoriëntatie, Fries, Engels en digitale geletterdheid. We bieden ook kunst en cultuur, wetenschap en techniek aan, ons maakLaPB biedt daar veel mogelijkheden voor.
Instructie: Bij rekenen en taal werken we met het EDI-model: dit staat voor Expliciete Directe Instructie. We wisselen zelfstandig en samen leren af. We bieden de leerstof op verschillende niveaus aan.

Breinfijn
Op onze school leren we breinfijn. Want hersenen werken het beste als we breinvriendelijk onderwijs aanbieden. Dat heeft Dr. Spencer Kagan onderzocht. Want het brein heeft een voorkeur voor bepaalde prikkels en manieren van leren. Kinderen leren meer en sneller als we daar rekening mee houden. Het onderwijs op de Prins Bernhardschool is breinfijn door deze principes:

  • Veiligheid Veilige hersens denken beter. Als kinderen zich veilig voelen, werken hun hersenen het allerbeste.
  • Sociaal & emotioneelAls je fijn met elkaar omgaat leer je beter, positieve emoties zijn goed voor het denken, leren en de creativiteit. Als juffen en meesters doen we dat voor: we zijn vriendelijk en positief en hebben echte aandacht voor elkaar en de kinderen. Dat merk je bijvoorbeeld al bij de begroeting ’s ochtends en hoe we tegen elkaar praten. Dat doen we bijvoorbeeld ook door onze Kanjerlessen, de hart-/handen-tool van het IEP-leerlingvolgsysteem en KanVAS vragenlijsten over hoe je je voelt. We zetten veel samenwerkingsvormen in om met en van elkaar te leren.
  • Aandacht & prikkelsWat aandacht krijgt, wordt beter onthouden. We helpen kinderen door focus te leggen op wat er geleerd moet en kan worden.

En: gezonde voeding helpt ook bij het leren. Beter gevoede hersenen leren beter. We stimuleren ouders en kinderen om gezonde voedingskeuzes (o.a. water drinken en fruit eten) te maken en door beweging. Daarom zetten we dagelijks verschillende beweegmomenten in in de klassen.

Jouw team
We hebben een vrolijk en vriendelijk team: we hebben veel plezier in ons werk. Dat merken de leerlingen, ouders en anderen waarmee we samenwerken. Samen maken we er een geweldige basisschoolleeftijd van. Daar heb je je leven lang plezier van.