Volg ons ook op:    

Ziekte en verlof

 

Ziekmelding

Indien uw kind ziek is dient u dit voor 8.20 uur (telefonisch of via Social Schools) te melden bij de leerkracht/directeur/aanspreekpunt.
Is uw kind niet afgemeld dan wordt u voor de zekerheid thuis gebeld. 

 

Verlof

De leerplicht bepaalt dat u uw kind niet zomaar thuis mag houden. In dringende gevallen kunt u verlof aanvragen per e-mail bij de directeur.
Bij het beoordelen van verlofaanvragen worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

  • Voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts vragen wij u om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te maken. Indien de afspraak toch onder schooltijd valt bent u verplicht om uw kind op school op te komen halen. Wij verzoeken u om van tevoren de afspraak te melden bij de betrokken leerkracht.
  • Voor verlof bij huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke kunt u op school een verlofformulier aanvragen, zodat wij de afwezigheid van uw kind bij een contrôle kunnen verantwoorden aan de Onderwijsinspectie of de leerplichtambtenaar. Voor dit verlof krijgt u in de regel toestemming, maar wel met een maximum van tien dagen per schooljaar.
  • Voor vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties kan slechts toestemming worden gegeven indien u echt niet in de gelegenheid bent om in een van de schoolvakanties aaneengesloten twee weken vakantie op te nemen. Voor de aanvraag van een extra vakantieverlof is een werkgeversverklaring nodig. Een verzoek hiervoor dient u minstens zes weken voor aanvang van het gevraagde verlof schriftelijk (inclusief toelichting) in te dienen bij de directeur. De school is op dit punt gebonden aan afspraken van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Ongeoorloofd verlof

Van ongeoorloofd verlof maken we altijd melding bij de leerplichtambtenaar. Als kinderen regelmatig te laat komen, geldt dat als ongeoorloofd verzuim. Verzuimt een leerling regelmatig zonder afmelding, of als wij ernstige zorgen hebben rondom de reden van afwezigheid van uw kind, dan nemen wij contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente.