Volg ons ook op:    

Ouderbetrokkenheid

De PB-school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) en een Activiteitencommissie (tevens OuderAdviesCommissie ). Daarnaast helpen diverse ouders op school bij het 'luizenpluizen' en ondersteunen bij allerlei activiteiten.

School kan niet zonder de betrokkenheid van ouders. Samen vormen we de school. Gaat uw kind bij ons naar school, dan waarderen wij het als u zich inzet om school(activiteiten) leuker te maken!

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door:

 • Pieter van Dellen
 • Rinze-Yme Boersma
 • leerkracht Johannes Wiersma
 • leerkracht Lieuwe Oldersma

De Activiteitencommissie wordt gevormd door:

 • Anna van Malsen 
 • Carolien Nicolai 
 • Djoeke Numan 
 • Freerkje Dijkstra 
 • Harmina Land   
 • Henderika Wobbes
 • Karin van Malsen  

 • ​​​​​​​Linda Wiersema  
 • Margriet van der Valle  
 • Richtje Bosma  
 • Stiena de Boer